ULTIMATE SAFETY INSTINCT

I-ACTIVSENSE

สัญชาตญาณความปลอดภัยใหม่ของมาสด้า “ไอ-แอคทีฟ เซ้นส์” i-Activsense ที่เปี่ยมด้วยวิทยาการล้ำหน้าด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนถนน (Proactive Safety System) ได้พัฒนาพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไปอีกขั้น

I-ACTIVSENSE

เทคโนโลยีความปลอดภัยสุดล้ำในยนตรกรรมสกายแอคทีฟทุกรุ่น

มาสด้าได้พัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของรถมาสด้าทุกรุ่นขึ้นไปอีกขั้น ผสานวิทยาการด้านความปลอดภัยเชิงป้องกัน และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนถนน ทำให้สามารถคาดการณ์และส่งสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ขับขี่สนุกเร้าใจในทุกเส้นทางอย่างไร้กังวล

all
alh

ALH (ADAPTIVE LED HEADLAMPS)

ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ปรับการทํางานของไฟ สูง - ต่ำ แยกอิสระ ซ้าย - ขวา โดยอัตโนมัติ ให้เหมาะสมกับสภาพถนน ระยะห่างจากตําแหน่งของรถคันหน้า หรือรถที่วิ่งสวนมา เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนและช่วยให้การทํางานของไฟสูง ไม่ไปรบกวนรถคันอื่น

ldws

LDWS (LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM)

ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไฟกะพริบบนหน้าปัด พร้อมส่งเสียงเตือน เมื่อตรวจพบการเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่ม ความมั่นใจในการขับขี่ไฟสูงไม่รบกวนรถคันที่วิ่งสวนมา

LAS (LANE-KEEP ASSIST SYSTEM)

ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ในกรณีที่ตรวจพบ การเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจ ระบบจะส่ง สัญญาณเตือนหรือเตือนโดยการสั่นที่พวงมาลัย และช่วยปรับทิศทางพวงมาลัยให้รถกลับเข้าสู่เลน ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุุ และเพิ่มความ ปลอดภัยในการเดินทางไฟต่ำมุมกว้าง เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

ABSM

ABSM (ADVANCED BLIND SPOT MONITORING)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนช่วยให้ผู้ขับปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลน โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือน หากตรวจพบรถในเลนด้านข้างที่กําลังแซงขึ้นมาจากทางด้านหลังและอยู่ในจุดที่ผู้ขับ อาจมองไม่เห็น

SCBS-R

SCBS-R (SMART CITY BRAKE SUPPORT-REVERSE)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ

SCBS-R

ADVANCED SBS (ADVANCED SMART BRAKE SUPPORT)

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ แบบ Advance ระบบจะตรวจจับรถคันหน้า จักรยาน รวมถึงคน เดินถนน หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชน ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้า ผู้ขับไม่ได้ทําการเบรก ระบบจะช่วยเบรกให้โดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

CTS (CRUISING & TRAFFIC SUPPORT)

ระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า เป็นระบบ ซึ่งสามารถควบคุมความเร็วของรถ ระยะห่างจากรถคันหน้า และช่วยบังคับพวงมาลัยไปตามทิศทางของรถคันหน้า เพื่อ ช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับ เมื่อต้องขับรถในเส้นทางที่ มีการจราจรหนาแน่น โดยระบบจะทำงานที่ความเร็วระหว่าง 30-60 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากผู้ขับละมือออกจากพวงมาลัย ระบบจะไม่สามารถทำงานได้

SBS-R

SBS-R (SMART BRAKE SUPPORT-REVERSE)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการชนขณะขับถอยหลังด้วยความ เร็วต่ำ

MRCC (MAZDA RADAR CRUISE CONTROL)

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ พร้อมปรับระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า หากพบรถคันหน้าที่มีความเร็วน้อยกว่า ระบบจะทำการปรับลดความเร็วลงตามความเร็ว ของรถคันหน้าและรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยผู้ขับสามารถปรับระยะห่างจากรถคันหน้าได้จากสวิตช์ที่พวงมาลัย ทั้งนี้ ระบบจะกลับไปใช้ความเร็วเดิมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่มีรถอยู่ด้านหน้า

DAA (DRIVER ATTENTION ALERT)

ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขณะขับรถทางไกล ระบบจะติดตามพฤติกรรมและสมาธิในการขับขี่ หากตรวจพบความผิดปกติของพฤติกรรมการขับขี่ หรือขับขี่ติดต่อกันนาน ระบบจะขึ้นข้อความแนะนําให้หยุดพัก

SBS

SBS (SMART BRAKE SUPPORT)

ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบจะตรวจจับระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้า หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนรถคันหน้า ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้ขับไม่ได้ทําการเบรก ระบบ จะช่วยทําการเบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

ADVANCED SCBS

SCBS (SMART CITY BRAKE SUPPORT)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ หากระบบตรวจสอบพบว่า ไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการเบรก โดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้า เมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ

RCTA

RCTA (REAR CROSS TRAFFIC ALERT)

ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเตือนพร้อมไฟกะพริบเตือน ที่กระจกมองข้างขณะขับรถถอยหลัง หากตรวจพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุุกับรถที่กำลัง เคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

ADVANCED SCBS

ADVANCED SCBS (ADVANCED SMART CITY BRAKE SUPPORT)

ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติ แบบ Advance หากระบบตรวจสอบพบว่า ไม่สามารถเลี่ยงการชนได้ ระบบจะช่วยทําการ เบรกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการชนปะทะด้านหน้า เมื่อขับด้วยความเร็วต่ำ พร้อมเพิ่มระบบตรวจจับคนเดินถนน

SBS-RC

SBS-RC (SMART BRAKE SUPPORT-REAR CROSSING)

ระบบช่วยหยุดรถเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนและเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง ถ้า ผู้ขับไม่ได้ทำการเบรก ระบบจะช่วยเบรกให้โดยอัตโนมัติ เพื่อ ลดโอกาสในการชนกับรถที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้านหลัง

ก้าวไปอีกระดับ กับระบบความปลอดภัยสุดล้ำ I-ACTIVSENSE

ระบบความปลอดภัยสุดล้ำ i-Activsense ที่มีการพัฒนาเพื่อความปลอดภัยรอบคัน ไม่เพียงปกป้องและลดความเสี่ยงเมื่อเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดคิด จากการทำงานร่วมกันของระบบเซ็นเซอร์ ระบบเรดาร์ และกล้อง ซึ่ง i-Activsense ช่วยเชื่อมโยงระบบที่ซับซ้อนนี้ สู่ผลลัพธ์คือการควบคุมที่แม่นยำกว่าและการประสิทธิภาพที่มากขึ้น จากการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ (Smart Brake Support) ที่ไม่เพียงแต่ตรวจจับรถ แต่ยังถูกพัฒนาให้สามารถตรวจจับคนเดินเท้าและจักรยาน และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณยิ่งขึ้น มาสด้ายังได้พัฒนา ระบบเตือนการชนด้านหลังและช่วยเบรก (Smart Brake Support – Rear Crossing) ซึ่งช่วยตรวจจับและช่วยเบรกเมื่อตรวจจับยานพาหนะจากด้านหลังรถ และยังเพิ่มระบบที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าในขณะที่มีการจราจรหนาแน่น (Cruise & Traffic Support)

ยกระดับความปลอดภัยของ รถมาสด้า ไปอีกขั้น ด้วยการเพิ่มสัญชาตญาณการป้องกันตัวเอง ให้แก่รถ ทําให้สามารถคาดการณ์และส่งสัญญาณเตือนให้ ผู้ขับเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัย เชิงป้องกัน และการลดความเสียงจากอุบัติเหตุบนถนน (Proactive Safety System)

หมายเหตุ
  • อุปกรณ์มาตรฐานและเทคโนโลยีความปลอดภัยอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น
  • โปรดศึกษารายละเอียดจากตารางข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐานของแต่ละรุ่น
  • แต่ละระบบจะทํางานในขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วที่กําหนดแตกต่างกัน โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือประจํารถ
  • เทคโนโลยี i-Activsense มีอยู่ในรถมาสด้าทุกรุ่น ยกเว้น มาสด้า บีที-50 โปร